Valgkomiteer og Stipendkomiteer 2017

Valgkomiteene

Arkitekter

Didrik Hvoslef-Eide  2015-2019 e-post: didrik(at)hvoslef-eide.no tlf. 928 91 364

Grete Jarmund 2017 -2019 e-post: grete Jarmund postmaster( at )jarmund.no, tlf 908 80 390

Billedkunstnere 

Lars Strandh               2015-2019 e-post: stranhlars(at)gmail.com tlf. 928 99 936

Mikkel Wettre            2015 – 2019 e-post: mikkelwettre(at)gmail.com tlf. 901 81 228

Forfattere

Vigdis Hjorth  2016-2018  e-post: hjorth.vigdis(at)gmail.com  tlf.  416 89 671

Geir Uthaug 2017 – 2019 e-post: geir.uthaug( at) gmail.com tlf 958 26 080

Musikere

Kari Svendsen 2015-2019 e-post: ka-gs(at)online.no tlf. 957 93 447

Bjørn Kruse     2016-2018 e-post: b.kruse(at)me.com tlf. 90758079

Film- og scenekunstnere

Geir Morstad  2016-2018 e-post: ge-mors(at)online.no tlf 908 90 296

Inger Cacilie Bertrand de Lis 2017 – 2019 e-post: ic.bertranddelis(at)gmail.com tlf. 45268877


 

Stipendkomiteene

Arkitekter

Bjørn Egner, gruppeleder

Frederica Miller

Lillan Hvam 2016 – 2019 e-post: lillan(at)hvam.no tlf 930 46 669

Erik Anker  2014-2020 e-post: e-anker(at)online.no tlf. 21 92 36 22

Billedkunstnere

Karl Hansen, gruppeleder

Anne Berit Nedland

Marianne Wiig Storaas 2016 – 2019 e-post: m.storaas(at)gmail.com, tlf  990 11 022

Elena Engelsen    2014-2020 e-post: elenaengelsen(at)hotmail.no tlf 416 93 699

Forfattere

Tom Lotherington, gruppeleder

Mona Levin

Thor Sørheim    2012-2018 e-post: thorsorh(at)hotmail.com tlf. 958 88 409

Arne Ruste  2016-2019 aruste(at)online.no tlf 950 51 811

Musikere

Guri Egge, gruppeleder

Karl Seglem

Kristin Skaare 2016 – 2019 e-post:  tlf 918 08 811

Njål Sparbo 2016 – 2019 e-post: njal(at)sparbo.no tlf 455 07 580

Film- og scenekunstnere
Bjørn Birch, gruppeleder
Morten Røhrt

Einar Dahl 2016 – 2019 e-post: einar.dahl5(at)getmail.no tlf 94 16 10 83

Wenche Medbøe 2013-2019 e-post: wenche(at)medboeprosjekter.no   tlf. 67 12 23 33/ 952 26 798

 

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv