Kunstnerforeningens kunst- og kulturutflukter i Norge åpnet høstsesongen 2006 med en dagstur til Blaafarveverket 27.august. Det var full buss og forventningsfull stemning da vi satte kursen for et av Østlandets mest interessante kunstsentre, som drives av den utrettelige Tone Sinding Steinsvik. Det er hun som har tilrettelagt utstillingen ”Et dramatisk møte”, der det vises bilder Les mer