Det var redkordartet tilslutning til årets torskemiddag som fant sted i Rokokkosalen på Grand søndag 11. februar 2007. Tre av våre æresmedlemmer, med hustruer, var til stede - Ulf Aas, Odvar S. Kvam og Arne Nordheim. Fra æresmedlem Henki Kolstad, som er en trofast deltager i våre arrangementer, kom det hilsen. I disse influensatider fant Les mer