Årets store utenlandstur i regi av ”reiselivsdirektør” Evind Hjemtveit (til daglig formann i Økonomirådet) gikk til Polen i mai 2007, med historiske og kulturelle foredrag…