Den kanskje mest vellykkede i serien av populære utenlandsturer i Kunstnerforeningens regi gikk til Berlin 28.september-5.oktober 2008. Som vanlig hadde Evind Hjelmtveit ansvaret for opplegget, i samarbeide med Norske Turistbusser og supersjåfør og faktotom Erik, og formannen og Siv Kirsten Johansen holdt for sjette gang foredrag om kunst og kultur underveis. På nedturen ga Siv Kirsten et Les mer