Formannen, Jahn Otto Johansen, kunne søndag 15. februar 2009 ønske velkommen til den tradisjonelle torskeaften på en fullsatt Speilen på Grand. Han minnet om at havet der nord kokte av stor, fin skrei som kom inn fra Barentshavet. Mens formannen ett år tidligere uttrykte en viss bekymring for at skreien skulle bli en av de Les mer