Close

Monthly Archives:februar 2010

Risikosport på Grand

Formannen, Jahn  Otto Johansen, åpnet den tradisjonelle torskeaften på Grand 7. februar 2010 med å si at det var en risikosport å skulle servere torskeskiver…