Close

Yearly Archives:2011

Ordets makt!

Vi samlet full sal i Teatermuseet til debattmøtet om "Ordets makt" 24.november 2008. Ansvarlig for disse spesielle møter, Seppo Heinonen, hadde etter mye strev klart…

BLOM-FEST PÅ GRAND

Høstens andre medlemsmøte på Grand stod i Blom-stipendenes tegn. Formannen sa at man gjerne skulle ha delt ut enda flere Blom-stipender, men bank- og finanskrisen…

Parelius grav 17. mai 2011

Takket være Axel Tostrups faglige innsikt og utrettelige innsats, er Parelius-gravstøtten på Vår Frelsers Gravlund blitt renset og fundamentet rettet opp. Det var på høy…