Takket være Axel Tostrups faglige innsikt og utrettelige innsats, er Parelius-gravstøtten på Vår Frelsers Gravlund blitt renset og fundamentet rettet opp. Det var på høy tid, for det keltiske korset med Fredrik og Signe Parelius` navn og teksten "Reist i takknemlighet av Kunstnerforeningen" var blitt mosegrodd og nesten uleselig. Slik kunne vi ikke ære vår Les mer