Takket være Axel Tostrups faglige innsikt og utrettelige innsats, er Parelius-gravstøtten på Vår Frelsers Gravlund blitt renset og fundamentet rettet opp. Det var på høy…