Vi samlet full sal i Teatermuseet til debattmøtet om "Ordets makt" 24.november 2008. Ansvarlig for disse spesielle møter, Seppo Heinonen, hadde etter mye strev klart…