INSOMNIA – over jorden, under himmelen Malerier 3. – 20. november 2016 Tittelen på denne utstillingen gjenspeiler min motivkrets på flere plan. Jeg har en meditativ holdning til mitt arbeid, der naturens syklus alltid står i fokus. Døgnets ulike stemninger, lyset og mørket, nattens begynnelse og slutt – og ikke minst månen, med sin mektige Les mer