2023 – INGER JOHANNE NYGREN med En såtuntutstilling GAMLE MUNCH 3.-4.juni kl.11-17

Inger Johanne Nygren skriver:

“Blyanten er en hverdagsgreie, uanselige verktøy som legger ser til rette i hånden. Foruten å skrive og tegne med den, har jeg i mer enn 40 år brukt blyanten som modell i stilleben, ofte sammen med andre artefakter. Da har den blitt gjengitt virkelighetsnært og i sann størrelse. Sist høst og vinter ville jeg tegne blyantstumpene i et mektigere format, portrettere dem på en måte som signaliserer deres iboende kraft.

En serie på 28 blyantstumper ble tegnet i kull. De fleste av disse tegningene ble vist på en stuntutstilling i Prosjektrommet.

Åpningsmarkering lørdag 3. juni kl 13.00 med danseimprovisasjon av Hayder Jumaah.