2023 INGE JENSEN utstilling “NÆR NATUR” på GALLERI BLAKER SKANSE 4.11 – 3.12

Nær natur

Inge Jensen stiller ut sammen med Berit Rytter Halse og Reidunn Anne Moe. Alle er kunstnere som har atelier på Blaker Skanse.

“Vi er inspirert av omgivelsene nær vårt arbeidssted på Skanseområdet, langs Glomma, ved bosted og nærområder vi ellers bruker. Alle arbeider med utgangspunkt i et figurativt formspråk.

Motivene ligger i grenselandet mellom bebodde strøk og urørt gjengrodd natur, enten vi velger en vid og åpen utsikt eller har fokus tett på.

Nær natur er arbeidstittelen på prosjektet hvor vi vil bore dypere i landskap-genrens temaer, som vi på forskjellig vis tar opp i arbeidene våre. Motivkretsene i Nær natur springer ut fra et figurativt utgangspunkt hvor stemninger og lysvirkninger behandles forskjellig gjennom våre arbeidsmetoder i maleri, grafikk og tegning.

Utstillingen er åpen i helgene fra 4. november til 3. desember, kl. 13-16 og etter avtale, 41 27 36 63

Lenke til galleriet HER

Kongsvingerbanen stopper 10 minutter fra galleriet. Se også: www.kunstskansen.no