2023 – Livsvernprisen 2023 går til VEBRJØRN og EIMUND SAND

Livsvernprisen 2023 går til kunstnerne Eimund Sand og Vebjørn Sand for deres arbeid med å løfte fram grunnleggende verdier som menneskeverd, demokrati og frihet gjennom kunstinstallasjonen Roseslottet.

Roseslottet er et kunstprosjekt utformet som en dannelsesreise hvor vi kan oppdage, reflektere og ta inn over oss hvilke verdier som ligger til grunn for frihet og demokrati og hva som ble frarøvet oss under okkupasjonen i Norge mellom 1940 og 1945. Roseslottet er et pedagogisk prosjekt som har som mål å plassere ideen om menneskeverdet i sentrum. Installasjonen er sterk og monumental, og den minner oss om at vår iboende verdi er ukrenkelig.

I begrunnelse for prisen står det videre: Gjennom ulike installasjoner, malerier og geometriske figurer bidrar Eimund og Vebjørn Sand til å gjøre abstrakte ideer som menneskeverd og demokrati til noe konkret, noe vi kan ta og føle på, se og høre og bruke sansene våre til å oppdage. På denne måten bidrar brødrene Sand til at nye generasjoner kan få gripe begrepet menneskeverd på en ny måte, slik at det ikke blir innholdsløse ord, men noe som konkret påvirker oss og forandrer oss og som nye generasjoner stadig må holde oppe som en ledestjerne. Hele prosjektet bygger på motivasjonen om å vise enkeltmenneskets iboende og ukrenkelige verdi og troen på at denne bevisstheten og erkjennelsen både vil gjøre oss til bedre mennesker og skape et samfunn hvor vi vil hverandre vel.