2023 TERJE NICOLAISEN på GALLERI VAN ETTEN I OSLO 13-29 OKTOBER

«Jeg forsøker først å forme kropp. Helt automatisk legger jeg et normativt vitruvisk (perfekt) skulpturelt ideal til grunn. Men det er først når det levende materialet begynner å oppføre seg ulydig at jeg blir fascinert. Formene er fortsatt kroppsnære, men nå abstrakte og destruktive. Og jeg lar dem få være.

Men jeg vil at figurene skal stå. Så jeg bygger en krakk for å hjelpe figuren. Jeg tenker på Reinhardt Mucha som jeg var så opptatt av i studietiden. Jeg har sikkert tegnet hundre tegninger med mucha-tema; en krakk som hjelper en sokkel, som kanskje er et kunstobjekt? Jeg fortsetter å prøve ut materialene. Kan hjelpeløse former redde verden?. I det uavsluttede ligger i det minste muligheten for noe sant og evig. Her er min klagesang.»

-Terje Nicolaisen

Galleriet er åpent LØRDAGER OG SØNDAGER 13.00 – 16.00.

lenke til galleriet HER