2024 CRISPIN GURHOLT soloutstilling “Drivhuset” i Buer Galleri 2. mai til 2. juni

I Crispin Gurholts utstilling fungerer drivhuset som en metafor for eget kunstnerskap, familien, kunstscenen, kapitalisme, lukkede systemer, og som et bilde på menneskets væren. Drivhuset med sine transparente vegger definerer også en slags ensomhet.

I utstillingen presenteres en serie nye malerier, fotografier og videoarbeider. Under åpningen 2. mai kan publikum også oppleve performancen Drivhus – Live Photo #30. Live Photos er en utforskning av fotografiet, øyeblikket og forholdet mellom fiksjon og virkelighet, og en arbeidsmetode Gurholt har dedikert seg til i 25 år. Her undersøker han øyeblikket gjennom flere medier som foto, video, maleri og tekst basert på installasjoner hvor kunstneren iscenesetter mennesker i virkelige miljøer som et frossent tablå.

Om Live Photo: Live Photos starter alltid med en installasjon hvor kunstneren iscenesetter mennesker i virkelige miljøer som et frossent tablå. Publikum inviteres til et angitt sted og får i løpet av to timer betrakte én scene gjennom en fysisk, transparent barriere som et vindu eller en glassvegg. Scenen har ingen dialog, ingen dramaturgisk kurve, kun mennesker låst ien situasjon uten begynnelse eller slutt. 2. mai mellom kl. 18 og 20, er Galleri Buers kontor åsted for Gurholts 30. Live Photo-installasjon.Live Photos er fiktive rom, hvor kunstneren utforsker spesifikke motiv/scener som tematisk konfronterer et vestlig kapitalistisk samfunn; kjønnsroller, klasseforskjeller og maktstrukturer. Installasjonene er så utgangspunkt for produksjon av foto, video og maleri. I denne prosessen søker han å avdekke og utforske de nye lagene som oppstår i overføringen mellom de ulike formatene og hvordan egen og andres lesning av motivet endres.

Live Photos er hverdagslige og realistiske i sine motivvalg, men det er det som ligger bak, under overflaten kunstneren vil utforske: Kompleksiteten i relasjonen mellom mennesker og hvordan kjønns- og samfunnsroller, klasseforskjeller og maktrelasjoner, til enhver tid er til stede i våre handlinger og våre forhold til andre mennesker. Det ensomme mennesket er en tilbakevendende størrelse og særlig hvordan ensomhet kan komme til uttrykk innenfor sterke fellesskapsstrukturer som i en familie. Gurholt stiller også spørsmål ved kunstens rolle og implikasjoner på verden utenfor kunstrommet. Hvilken kraft og kritisk potensial har kunsten egentlig og i hvilken grad lar publikum seg virkelig påvirke av det de ser og opplever?

livephoto.no Chrispin Gurholt lenke HER

www.kunstrumfyn.dk

Hoff hovedgård, Buer Gallery, Hoffsveien 40 B, 0275 Oslo Lenke HER