2024 KARL HANSEN stiller ut i Galleri Dropsfabrikken, Trondheim 27. april – 9. juni

Karl Hansen (f. 1956) er en billedkunstner som primært arbeider med maleri, pastell og litografi. Han er utdannet ved Statens Håndverk- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi, og er representert i samlingen til blant andre Norsk Kulturråd, Sørlandet Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Stortinget, Oslo kommunale kunstsamlinger og Utenriksdepartementet.

Hansens billedspråk er et resultat av spontanitet og abstraksjon, farger og form – parallelt med at han søker system og helhet gjennom disse elementene. Han refererer til tilnærmingen som spontantegning, som han senere bearbeider mot en helhetlig visuell abstraksjon. Hansens arbeid med form og farge skaper kontraster, så vel som rytme og harmoni i bildeflaten – og åpner for ulike assosiasjoner og opplevelser hos publikum.

Lenke til Galleri Dropsfabrikken HER