Boklansering Calina Pandele Yttredal – Galleri Briskeby 5.desember 2021