Frithjof Hoel stiller ut i IKT/Interkulturelt Museum

Invitasjon_FridtjofHoelEN LANDEVEI MOT UNDERGANGEN  15.09 – 18.12, 2016

Billedkunstner Frithjof Hoel åpner 15 september separatutstilling En landevei mot undergangen i Galleri IKM/Interkulturelt Museum.
Utstillingen har sin bakgrunn fra en mørk side i den norske historien, nemlig fortellingen om taterne og det norske storsamfunnet. Myndighetenes politikk var å utrydde taterkulturen som man mente var en mindreverdig, degenerert kultur, og en belastning for storsamfunnet. Målet var å utrydde taternes egenart og livsform, få dem til å oppgi sin sosiale og kulturelle identitet. Det gjorde man gjennom lovverket som for eksempel Vergerådsloven, Løsgjengerloven og Steriliseringsloven av 1934.
Bakenfor lå rasehygieniske ideer, noe som var svært vanlig i mellomkrigstiden. De etiske problemstillinger, taternes skjebne og det rasehygieniske tankegods som utstillingen tar opp, har hatt store konsekvenser for menneskeverdet når det norske storsamfunnet med vitenskap begrunnet et rasistisk samfunnsyn mot nasjonale minoriteter. Utstillingen viser hvordan norske politikere, leger, kristne filantroper, vitenskapsmenn, og tidens ideologiske strømninger, aktivt bidro til de holdninger som gjorde dette mulig.Men taterne har ikke latt seg knekke helt, de har maktet å overleve, både som gruppe og som enkeltindivider. Kunstneren vil derfor, fra sitt ståsted, også vise på den stoltheten og selvbevisstheten som taterkulturen fortsatt har.
Hoel har i mange år arbeidet med kunstneriske prosjekter som får oss til å reflektere rundt vår plass i historien og i samfunnet. Utstillingen vil åpne rom hvor kunst, historie, religion og etikk møter hverandre med et perspektiv som kaster lys inn i vår egen samtid.
Under et stipendopphold i Paris traff Hoel de kjente nazijegerne Beate og Serge Klarsfeld som har dedikert sine liv til å spore opp nazi-forbrytere. Deres samtaler dreide seg om hvordan vi var fanger i store ideologiske, religiøse og politiske systemer. Dette er helt grunnleggende temaer i Hoels kunstprosjekter. Ut av store ideer og store tanker så springer det også ut mye grusomhet og barbari.
Frithjof Hoel er utdannet ved Statens Kunstakademi og arbeider med maleri, tekst, foto, tegning og video, presentert som installasjoner.Han er innkjøpt av Nasjonalmuseet for Kunst og har forelesninger og kunstundervisning ved forskjellige kunstskoler i Norge.