Gunnar Aune i Kunstnerforbundet

Alle medlemmer i Kunsterforeningen er hjertelig velkomne til åpningen !
aune
Kunstnerforbundet er stolte av å presentere Gunnar Aunes utstilling som åpner torsdag 11. august kl. 18.00. Aune vil vise en serie nye kulltegninger i salene i andre etasje. Dette er den fjerde separatutstillingen Aune holder i Kunstnerforbundet. Aune er en nestor innen tegning i Norge og har konsekvent dyrket kulltegningen som sitt medium. Han er også standhaftig når det gjelder type papir og underlag for kulltegningen. Motivene er alltid tegnet på Hanemühle papir som har en karakteristisk lett gulaktig karakter. Typisk for Aune er hvordan han lar motivet være omgitt av tomrom og befinne seg sentralt i formatet. Motivene fremstår som løsrevet fra sin kontekst. Dette har blitt en nærmest emblematisk måte å arbeide på. Det er som om ingenting skal få lov til å forstyrre selve motivet, samtidig som rommet rundt fremstår som nesten like viktig som figuren. Aune har gjennom hele sitt kunstnerskap holdt fast på figuren. Ved hans utstilling i Kunstnerforbundet i 2003 presenterte han en serie sittende figurer. Denne gang er det stående figurer som danner utgangspunkt for en serie figurfremstillinger som presenteres som en frise i rommet. Figurene har utgangspunkt i ulike forelegg som avisutklipp og kunstnerens egne skisser. Slik bygger de på inngående studier og observasjon av mennesker med skissen til grunn. Aune har en egen forkjærlighet for detaljer, eksempelvis nyansene i et klesplagg, et draperi eller de komplekse linjene i en fabrikkbygning.
Ved siden av frisen med stående figurer vil han presentere en serie kulltegninger som spiller ut ulike motiv, eksempelvis arkitektur, trær, ruiner og ulike figursammenstillinger. Utstillingen er et vitnesbyrd om Aunes fine og granskende blikk på omverdenen og hvordan han gjennom den enkle kullstreken evner å fange inn motivet på et stykke papir. Verkene viser Aunes eminente strek og drevne beherskelse av kullstiften. Klassiske motiv, teknisk dyktighet og respekt for tegningens og arkets karakter preger hans kunstnerskap.
Gunnar Aune (f. 1944) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo (1967–70). Aune har vært lærer i frihåndstegning på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Han har en rekke utsmykninger bak seg, blant annet i Vålerenga kirke (1978) og Vestby Rådhus (2001). Aune er innkjøpt blant annet av Norsk kulturråd, Nasjonalmuseet, Norges bank og Finansdepartementet.
Les mer om kunstneren..