Irma Salo Jæger i Kunstnernes hus

Utstillingsåpning onsdag 20. juni kl. 19-21. Utstillingen varer til 15. juli.
Når leken er best, 1968
Onsdag 20. juni åpner Kunstnernes Hus en utstilling med den finsk-norske kunstneren Irma Salo Jæger. Kunstneren har siden 1960-tallet vært en sentral kunstner i det norske kunstmiljøet, og bidro sammen med kunstnere som Jacob Weidemann og Gunnar S. Gundersen til å gjøre det abstrakte maleriet anerkjent i Norge. Kunstnernes Hus ønsker å gjøre et tilbakeblikk på Salo Jægers store utstilling på huset i 1968, en utstilling som med sitt nyskapende og eksperimentelle formspråk skapte bølger i den norske kunstoffentligheten. Utstillingen regnes som kunstnerens gjennombruddsutstilling.
Irma Salo Jæger har sin kunstfaglige bakgrunn fra München, Oslo og Firenze samt kunsthistorie fra Helsinki. Ved siden av sitt langvarige kunstpolitiske engasjement har hun vært professor ved Statens Kunstakademi og festspillutstiller i Bergen i 1989. Jægers verk er utstilt og kjøpt inn ved en rekke norske og utenlandske institusjoner. Hun har laget flere offentlige utsmykninger, deriblant for Rikshospitalet og Høgskolen i Agder. I 2010 ble Jæger utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk billedkunst.

Sted: Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, Oslo www.kunstnerneshus.no