"Med Hånd og Ånd" utstilling på Blaker Skanse

Utstillingen ” med Hånd og Ånd ” er en markering av 100 år med produksjon av kunst og håndverk på Blaker Skanse i Sørum, og er åpen hver lørdag og søndag kl. 13-16 i perioden 7. – 29. oktober.
Vi viser studentarbeider fra tiden da Blaker Skanse huset Statens Husflidskole, Statens lærerhøyskole i forming og fra studiet Produktdesign.
Vi viser også arbeider laget i grunnskolen og ved kulturskolen.
” med Hånd og Ånd ” er et samarbeid mellom KunstSkansen, Institutt for Produktdesign, Kunst og Design i Skolen, tidligere studenter, familie av tidligere studenter, grunnskoleelever, Sørum Kulturskole, Blaker Historielag og private som har lånt ut arbeider fra sin egen og slektningers tidlige skolegang.
Utstillingen støttes av Sørum kommune, Aurskog Sparebank, Blaker Sparebank og Stiftelsen KunstSkansen.
Tog L14 fra OsloS hver time.