Nils Aasland med et større skulpturprosjekt i Østfold

???????????????????????????????Nylig ble prosjektet ferdigstilt på Valaskjold Omsorgssenter i Sarpsborg
Det omfatter to fasaderelieffer i teglstein,  en steinskulptur ute et skulpturalt trearbeid inne i vestibyle.
Skulpturen “Trompeten”- motivet er av lokalhistorisk art: Like ved bygget ligger en høyde med gravrøyser fra oldtiden, og høyden heter Trompeten. Det var et varsligssted med trompetsignaler ut over landskapet