Soft magasin 2012

Endelig er SOFT magasin 2012  nå tilgjengelig på våre websider: klikk her. Magasinet finnes både som nettmagasin og som pdf til nedlasting og utskrift. Ansvarlig redaktør er  tekstilkunstner og kunsthistoriker Runa Boger.
”SOFT magasin 2012 speiler noe av mangfoldet innen tekstilbasert kunst; fra offentlig utsmykkinger, strikkegrafitti og garnbombing, vandreutstillinger i Øst Europa, ulike separatprosjekter i varierende lokaliteter til den 13. Documentas revitalisering av Hannah Ryggen som samfunnsengasjert- og politisk vever.”