Terje Roalkvam i Kunstnerforebundet

roalkvam2
Velkommen til utstillingsåpning torsdag 18. februar kl 18.
Forskyvning
Kunstnerforbundet har gleden av å invitere til Terje Roalkvams utstilling «Forskyvning». Roalkvam vi vise abstrakte veggobjekter og skulpturer i salene i andre etasje. Kunstneren har siden slutten av 1980-tallet dreiet sine kunstneriske undersøkelser mot geometri, materialer, natur og rom. Verkene utfolder et rikt register av skulpturale konstellasjoner som forholder seg til rommet og omgivelsene. Sammenstillingene av form og materiale har både konseptuell og sanselig karakter. Arbeidene tar oftest utgangspunkt i kontrasten mellom to ulike materialer, eksempelvis mellom industrielt produsert aluminium og naturmaterialer som stein eller tre. Gjennom de geometriske grunnformene som sirkelen, kvadratet, rektangelet og trekanten og de ulike materialene evner han på en presis måte å få frem kontrastene mellom balanse/ubalanse, hvilende/aktiv, vertikal/horisontal, lys/mørk, varm/kald, hard/myk og glatt/ru. Slik nærmer han seg også arkitekturens grunnmomenter og vår erfaring av rom.
Forholdet mellom det naturskapte og det menneskeskapte danner en kjerne i Roalkvams kunstneriske prosjekt. Han gjør oss oppmerksom på det naturen kan produsere og det mennesket ved hjelp av håndverk eller maskiner kan tilvirke. Slik bringer han på ulike plan naturen og naturbegrepet inn i kunsten og utstillingsrommet. Han har et bevisst forhold både til kunsten og naturens ulike systemer og prosesser. I sine undersøkelser trekker han veksel på retninger som minimalisme, konseptualisme, land art, material- og prosessorientert kunst. Det er en lang tradisjon i kunsten for å blande ulike materialer, imitere naturen eller bringe fragmenter av virkelighet/natur inn i kunsten. Roalkvams verk overrumpler oss med overraskende sammenføyninger, referanser, materialitet og mening. Verkene kan sette oss på sporet av noe nytt, noe ikke tidligere sett eller erfart. Under ligger en hang til systemer, de som allerede finnes og de som kan finnes opp.
Terje Roalkvam (f.1948) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo og Kunstakademiet i Warszawa. Han har holdt en rekke utstillinger i Norge og internasjonalt. Han har utført en rekke offentlige utsmykninger, eksempelvis i Statsministerboligen/Regjeringens representasjonsanlegg, Rikshospitalet, Nasjonalbiblioteket og Nationaltheatret stasjon. Roalkvam er også innkjøpt til Göteborg Konstmuseum, Statens Konstråd, Stockholm, Mondriaanhuis, Amersfoort, Museum Sztuki, Lódz, Lillehammer Kunstmuseum og Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø.
for mer info: www.kunstnerforbundet.no