Drømmesommer for Kunstnerforeningen

“Drømmesommer” er tittelen på årets utstilling på Blaafarveverket. Og det ble også en drømmesommer for de 40 medlemmer av Kunstnerforeningen som søndag 24. mai 2009 var med på utflukten til kunstutstillingen med Nikolai Astrup, Prins Eugen og Ulf Nilsen. Iår var turen lagt til mai og ikke på slutten av sesongen. Slik blir det også i fremtiden, for oppslutningen i år viste at det blir langt større oppslutning om en tidlig utflukt.

Utstillingen var lagt opp på en forbilledlig måte, og Blaafarverket stilte med en meget kyndig og pedagogisk omviser, kunsthistorikeren Kari Lien. Hun understreket at  fremstillingen var hennes måte å oppleve bildene på; andre fikk ha sin måte. Det var helt i tråd med formannens devise fra Kunstutstillingen i Rådhuset i vår: La de 100 blomster blomstre!

Prins Eugen (1865-1947) var sønn av den svensk-norske kongen Oscar II. Han  ble oppdratt til kongelige plikter, men hans egentlige liv var som kunstmaler. Prins Eugen  markerte seg som en av Nordens store landskapsmalere. Det er som kunstner, ikke som prins vi opplever ham, undestreket kuratoren.

Nikolai Astrup (1880-1928) var representert med en rekke sentrale bilder hentet fra museer og private samlinger i inn- og utland. Han skildret norsk natur på sin egen måte, mange vil mene på en helt ny måte, med sterke, intense overdrivelser som gir spennende og farverike inntrykk.

Image

Ulf Nilsen

Den  høyst nålevende kunstner, Ulf Nilsen, presenterte selv sine bilder, og det skjedde på en måte som man sjelden opplever. Nilsen forklarte hvordan hans bilder ble til og hva som var viktig for ham i syntesen mellom det synlige og det følte, men han understrekert at neste gang han skulle ha en slik omvisning, ville han sansynligvis uttrykke seg ganske anderledes. Det er i dialog med tilskuerne at han formulerer seg og opplever sine egne bilder på en stadig ny måte. Det ble en sjelden opplevelse som gjorde et dypt inntrykk på deltagerne.

Begge omvisere ble behørig takket av formannen med milde bokgaver. Etter omvisningen var det en korkonsert som man nok kunne ha unnvært, men laksemiddagen ga kompensasjon for det og mere til. Bussturen i det intenst vårgrønne landskap i Nedre og Øvre Eiker ble en fin opplevelse, og formannen takket da også “reiselivsdirektør” Eivind Hjelmtveit for et meget vellykket arrangement. Formannen ga uttrykk for at selv om Hjelmtveit følte seg for sliten til å fortsette med de store reiser til kontinentet, kunne han nok la seg overtale til å la Karlstad og operaen der og endog Stockholm-Helsingfors inngå i hans “nordiske” oppdrag som han fortsatt vil ta seg av. I neste omgang kunne vi også besøke de baltiske land, som idag må regnes som en  del av Norden.

Image

Kunsthistoriker og guide Kari Lien
Image

Ulf Nilsen
Image

Ulf Nilsen og Jahn Otto Johansen
Publisert i Innenlandstur

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv