En liten rapport fra Årsmøtet 13. mai 2013

foreningsbilder 002Årsmøtet ble avholdt i GamleTeatermuseets lokaler på Gamle Raadhus som før. Fremmøte var også som det bruker med ca. 30 medlemmer, så med et fulltallig styre og varamedlemmer, var det over 40 tilstede. Dette var Jahn Otto Johansens siste Årsmøte som formann, og det siste han var ordstyrer for. Sakspaiprene hadde blitt sendt ut 3 uker før møtet, så alle de tilstdeværende var godt forberedt. I år var det mange valg som skulle gjennomføres, og ikke minst valg av ny styreleder og nestleder. Dessuten lå det forslag om nye Vedtekter for foreningen, som en gruppe på fire fra styret hadde utarbeidet: Jahn Otto Johansen, Bjørn Birch, Bjørn Egner og Britt Juul. Bortsett fra 2 benkeforslag til nye medlemmer til Stipendkomiteene for Billedkunstnergruppen og Musikergruppen, som ble votert over, gikk Valgkomiteenes og styrets innstillinger gjennom. Og valg av Bjørn Birch som ny styreleder og Britt Juul som ny nestleder ble vedtatt ved akklamasjon. Jahn Otto Johansen ble behørig takket av med stående applaus, og selv benyttet han anledningen til å takke sine styrer og ikke minst formann i Økonomisk råd Knut Vigar Hansen, for meget godt samarbeid i sine 8 år som formann. Han fikk også takket Rigmor Schulerud for hennes uvurderlige hjelp som sekretær i hans første år som formann. Til slutt ble det høytidelig overrekkelse av formannskjedet til Bjørn Birch og ønske om lykke til i ledervervet.

Oversikt over nytt Styre, nytt Økonomisk råd, nye Stipend- og Valgkomiteer, samt nye Vedtekter ligger under punket “Om foreningen”, se øverst på siden. Regnskapene for 2012 kan fås ved henvendelse sekretariatet. Protokoll for Årsmøtet blir lagt ut når det er godkjent og underskrevet.

Bilder fra møtet:

Knut Vigar Hansen leser Økonomisk råds beretning

Knut Vigar Hansen leser Økonomisk råds beretning

Styret og varamedlemmer

Styret og varamedlemmer

Avtroppende formann Jahn Otto Johansen og viseformann Kari-Ann Grønsund og ny styreleder Bjørn Birch

Avtroppende formann Jahn Otto Johansen og viseformann Kari-Ann Grønsund og ny styreleder Bjørn Birch

Den nye styrelederen Bjørn Birch blir overlevert formannskjedet og en liten gave fra Jahn Otto Johansen. Kari-Ann Grønsund slutter som viseforemnn og Britt Juul er ny nestelder

Den nye styrelederen Bjørn Birch blir overlevert formannskjedet og en liten gave fra Jahn Otto Johansen. Kari-Ann Grønsund slutter som viseforemnn og Britt Juul er ny nestelder

 

Den nye styreleder Bjørn Birch, avtroppende formann Jahn Otto Johansen og styret

Den nye styreleder Bjørn Birch, avtroppende formann Jahn Otto Johansen og medlemmer av styret

Publisert i Årsmøte

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv