Engasjerende debattmøte på Engebret!

IMG_6369Debattmøte ble avviklet 20. april.

Den nye Programkomiteen i Kunstnerforeningen fokuserte på arkitektur, og spesielt Oslo bys utvikling, som tema på årets første debattmøte. Medlem av Programkomiteen for arkitektene, Lillan Hvam Inviterte vårt medlem, arkitekt og by-utvikler Peter Butenschøn, til å holde et foredrag med fokus på aktuelle og viktige områder i byen, som er under plan- og generell utvikling i Oslo – regionen. Tema vakte stor interesse, det var over 50 medlemmer til stede, ny rekord på debattmøter. Simon Andersen, ny leder i Programkomiteen ønsket velkommen, og gratulerte Peter Butenschøn med fødselsdagen! Deretter presenterte han Torgeir Rebolledo Pedersen, som spontant uttalte, «og hvilken fødselsdagspresang!» Torgeir Rebolledo Pedersen er, i tillegg til å være poet og forfatter, også arkitekt. Han leste sitt engasjerte innlegg Vi som elsket Oslo!, fra Morgenbladet 10. april i år, et forsvarsskrift for de eksisterende og nedleggings-/rivingsstruede kulturinstitusjoner i byen.…«Den postindustrielle byen er i ferd med å bli et slags spekulasjonsmaskineri for eiendomsutviklere. Også hovedstaden vår.»… «Man kan ikke drive bærekraftig påstås det, uten å rive det lave man har for å bygge adskillig høyere. Man kan ikke drive bærekraftig, påstås det, uten å heve, helst til det tidoble, den altfor lave leie man tar. Man kan ikke drive bærekraftig, påstår man, uten å hive ut de leietagere som ikke er i stand til å betale den tidoble leie.»…

Hele innlegget kan leses i Morgenbladet fra 10. april.

Dermed var sinnene satt i kok før Butenschøns foredrag. Hans tema «Byutvikling», og som ekspert på området, startet med de lange historiske linjene fra Christian IV’s Kvadraturby og fremover. IMG_6372Vi fulgte utviklingen fra Christiania; en dansk provins, til en norsk hovedstad etablert fra 1814 og fram til i dag hvor utviklingen av hovedstaden er høyaktuell!

Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen, har proklamert at byens skal vokse med 200.000 innbyggere. Hvor skal de bo? Hva med infrastrukturen? Den som allerede lider under et etterslep av nødvendig vedlikehold?

Prosjektene for det nye regjeringskvartalet er tilgjengelige for publikum i disse dager. Regjeringen har bestemt å samle alle departementene, av sikkerhetshensyn. Det vil bety et lukket område, med liten eller ingen plass til et åpent og levende byrom.

Men det ikke bare negative ting som har skjedd; Aker brygge fremholdes som et vellykket prosjekt, samt utviklingen i bydeler som Grünerløkka og Grønland.

IMG_6375Det er viktig å engasjere seg! Filipstadtomten står snart for tur! Og nå ble det noen gode innlegg fra salen, noe som fortsatte under måltidet. Meningsutvekslingene gikk varmt over bordene. Henny Moan oppfordret for eksempel til å lage lenkegjeng når Lambda skal oppføres!

»Hovedstadsambisjoner har vært en rød tråd i Oslos planlegging siden 1814. Men i dag virker det som Oslo som felles symbol for hele nasjonen er kommet i skyggen: Nå snakkes det om storbyen, ikke om hovedstaden. Glemmer vi noe viktig?»….sier Peter Butenschøn i et innlegg i Aftenposten lørdag 25. april under tittelen: Nasjonsbygging og hovedstad.

Les hele artikkelen i Aftenposten lørdag 25. april.

 

Publisert i Debattmøte

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv