Engebret Kunstnerstipend

Stipendmidlene er en gave fra Engebrets eiere, Siri Riise Jensen og Kaj Johnsen. Det skal tildeles ett stipend årlig til en yngre kunstner som utmerker seg i et nyetablert kunstnerskap. Forslag på kandidater skal komme fra et medlem av Kunstnerforeningen som mentor for en yngre, nyetablert kollega.   Medlemskap i Kunstnerforeningen er ikke en betingelse for å motta stipendet. Kandidaten skal oppgi relevant utdannelse. Dernest gir mentor en kort faglig beskrivelse av kandidatens fortjeneste så langt i de første årene av sitt kunstnerskap. Styret i Kunstnerforeningen, i samarbeid med Engebret, innstiller mottager av stipendet.

Søknadsfrist er 1. september 2018

Stipendet er et engangsbeløp. I 2018 er det på kr. 20.000, og blir utdelt på høstens oktobermøte.

Kun elektronisk utfylte søknader blir behandlet.

Om mentor

Fornavn
Etternavn
Faggruppe

Om stipendiaten

Fornavn
Etternavn
Personnummer
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobiltelefon
Epost
Nettside
Kontonummer
Utdannelse
Mentors faglige begrunnelse

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv