|

Lene Therese Teigens bok om Munchs forlovede

Vil du lese en bok i sommer, anbefaler vi romanen Tulla Larsen (Mathilde Munch) av vårt nye medlem Lene Therese Teigen. Filmregissøren Ellen Lundby skriver om den:  Fra rekvisitt i Munchs liv (hun var forlovet med Munch) til et moderne kvinne- og kunstner-portrett skrevet og sett for den hun var. Et spennende og interessant innblikk i Tulla Larsens livshistorie som går på skrått av mye av det andre forfattere og kunstkritikere har fått med seg om henne. Flere mente at hun var på nippet til å ødelegge Edvard Munchs liv og karriere. At hun selv var kunstner, oppmuntret av Munch, ble glemt.

Det beste med boka, er at den føles så befriende moderne om et kvinne-sinn, til tross for at handlingen ligger mer enn 100 år tilbake i tid.  Det er lett å kjenne seg igjen i mange av de tanker og betraktninger Tulla Larsen gjorde seg om det å være kvinne, kunstner og i ulike forhold, – enten disse linjene kommer fra kilder som Tullas dagboks-notater eller er forfatterens innsiktsfulle og medfølende med-diktning.  Bravo, Lene!