Vårt kjære æresmedlem Jahn Otto Johansen har gått ut av tiden!

Det var med sorg vi i Kunstnerforeningen mottok budskapet om at vårt kjære æresmedlem og tidligere formann Jahn Otto Johansen har gått ut av tiden. Jahn Otto var en mann med er stort hjerte for rettferdighet og toleranse. Han var et vandrende leksikon, ikke minst fordi han ervervet kunnskap gjennom direkte møter med mennesker, ikke bare gjennom historiebøker. Livsnyterens sanselighet fikk nye dimensjoner når han skildret møter og mennesker og deres historier i sine over seksti bøker. Hans elskov til bordets gleder skapte da også stor fryd og munterhet i kretsen rundt ham. Berlin er full av kneiper, cafeer og restauranter der bilder av ham kaster glade blikk ut over lokalene. Hvem husker ikke sitt første møte med Ratzenputsen på Die Dicke Wirtin, der alt han behøvde var å gå gjennom døren så stod latter og glede i taket, og omsorgen vibrerte i hele lokalet. Alle skulle kose seg.
Gjennom sitt virke har han revolusjonert fjernsynsjournalistikken der han brakte verden til oss, det være seg fra Moskva eller Washington. Jahn Otto satte en standard det er opp til oss å føre videre. Hans skarpe blikk og varme hjerte vil bli dypt savnet. Tankene går nå til hans elskede Siv Kirsten og familien. Hvil i fred nå kjære venn.
Bjørn Birch, styre- og foreningsleder