Close

Formannens hjørne

Pareliushymne av Torkel Baden

Pareliushymnen skal synges 17. mai, ved kransenedleggelsen  Melodi: I Østen stiger solen opp (Weyse 1837) Vi hyller vår Parelius på Norges frihetsdag. Vi takker for hans genius og kunstens hjerteslag. En Afrikas umulius dro hjem til kalde nord. Han lengtet til de norske hus, til kunst som sto i flor. Da okkupanter kom bardus med Les mer