17. mai, kransenedleggelse på Parelius' grav

Formannen legger ned kransen

Kransenedleggelse på Fredrik og Signe Parelius’ grav 17. mai.
Med 15 fremmøtte medlemmer ble det ny rekord, til tross for grytidlig oppmøte og at værgudene ikke var helt på vår side.
Formann Jahn Otto Johansen vektla i sin tale at uten vår store velgjører Fredrik Parelius, hadde ikke foreningen vært det den er i dag, med bl.a. muligheten for å
dele ut årlige stipender og priser til nytte og glede for mange kunstnere.
Pareliusprisvinnere har her en gylden anledning til å hedre Parelius nettopp på 17.
mai ved å møte opp på Vor Frelsers Gravlund.
Formannen trakk også frem en av de mange ”fuktige” historiene fra årene på Blom.
Det er velkjent at Fredrik Parelius ikke ”spyttet i glasset”, og en gang skal han ha falt
ut i den lille ørretdammen på Blom så ørreten spratt rundt ham. ”Han drømte vel at
han svømte i Kongofloden”, repliserte Mentz Schulerud i sin bok ”Kunstnerliv.”
Det var i Belgisk Kongo Parelius hadde opparbeidet sin store formue.
I Kunsterforeningens bok, som Jahn Otto Johansen skrev til 150 årsjubileet, kan
man lese mer om Fredrik Parelius og hans tilknytning til Foreningenen, hvor han var
formann i 2 perioder.
I fjor etterlyste Åsil Øverland en egen sang til Parelius, og Torkil Baden hadde fulgt
oppfordringen og skrevet en egen Pareliushymne. Hymnen ble urfremført, dog noe
famlende, og det kreves litt innøvelse til neste år. Torkil Baden var selv på reise og
kunne ikke komme og være forsanger.