Pareliushymne av Torkel Baden

Pareliushymnen skal synges 17. mai, ved kransenedleggelsen
 Melodi: I Østen stiger solen opp (Weyse 1837)
Vi hyller vår Parelius
på Norges frihetsdag.
Vi takker for hans genius
og kunstens hjerteslag.
En Afrikas umulius
dro hjem til kalde nord.
Han lengtet til de norske hus,
til kunst som sto i flor.
Da okkupanter kom bardus
med sølvpenger på fat,
da hevet Fredrik P. sitt krus
mot djevelsk lokkemat.
En ganens Re-Parelius
har vist oss veien frem:
at frihetens og åndens rus
er kunstens sanne hjem.
Torkil Baden 2012