Høstens aktiviteter 2017

EN LITEN OPPSUMMERING AV HØSTENS BEGIVENHETER!

Høsten er alltid en travel tid for foreningen. Søknader til Engebret Kunstnerstipend, Blomstipend og Thaulow atelieret har frist 1. september, og etter det er komiteene i gang med sine vurderinger og prioriteringer, før styret tar den endelige avgjørelsen. Dette en ansvarsfullt og vanskelig oppgave, med mange relevante og gode søknader. Det er klart at man skulle ønske at «pengesekken» var utømmelig, men alt er avhengig av hvilke midler som er til rådighet, dvs hvilken avkastning våre plasseringer viser.

I år ble det utdelt 1 Engebret kunstnerstipend på kr 20.000,-. Dette er Engebrets eget stipend, som gis til en ung nyetablert kunstner, som har vist og viser et synlig og talentfullt kunstnerskap.

Stipendet gikk til Liv Joelle Barbosa Blad 26 år, en ung filmskaper, som bl.a. vant 1. pris på Amandautdelingen for beste kortfilm i år. Mentor var vårt medlem og Bent Hamer.

5 Blomstipend gikk til Hanne Borchgrevink, Geir Harald Samuelsen og Marit Bockelie, alle billedkunstnere; Gro-Ann Uthaug, film- og scenekunstner, Alf van der Hagen, forfatter, hadde ikke anledning til å være tilstede. Se bilder under. Stipendene ble utdelt på medlemsmøtet 28. oktober på Engebret.

Så ble året avsluttet med juleball på Continental Hotel, for øvrig et gledelig gjensyn, med utdelinger av Pareliusprisen til Terje Mærli for sitt store engasjement og arbeid innen film- og scenekunst, og Steenbergprisen til komponisten Synne  Skouen for sitt hørbare engasjement ikke bare for musikken, men for kunstnernes situasjon og kår generelt, som hun formidler med en uredd stemme.

Så var det utnevnelser av nye og verdige æresmedlemmer i Kunstnerforeningen:

Arkitekt Niels Torp, http://kunstnerforeningen.no/wp-content/uploads/2017/12/aeresmedlem-niels-torp-10.docx, billedkunstnerne Nina Sundbye, http://kunstnerforeningen.no/wp-content/uploads/2017/12/aeresmedlem-nina-sundbye.docx, og Finn Graff, http://kunstnerforeningen.no/wp-content/uploads/2017/12/finn-graff.pdf, film- og scenekunstnere Bente Børsum, http://kunstnerforeningen.no/wp-content/uploads/2017/12/kunstnerforeningen-aeresmedlemsskap-bente-borsum.doc, og Anne Marit Jacobsen (som  dessverre forhindret til å være tilstede, og vil få sin tildeling på Torskemiddagen), og sist men ikke minst til pianisten Liv Glaser, http://kunstnerforeningen.no/wp-content/uploads/2017/12/liv-glaser-nytt-aeresmedlem.docx, og operasangeren Knut Skram, http://kunstnerforeningen.no/wp-content/uploads/2017/12/skram-for-kunstnerforeningen.docx

Midt opp i alt dette har vi flyttet og fått nytt kontor i Riddervolds gt. 4 B; mer info kommer i 1. medlemsbrev 2018, som sendes ut i januar.

Bilder av Blomstipendiatene:

 

Publisert i Medlemsmøte

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv