Møte om klassisk musikk

Dette var tittelen på vårt tredje debattmøte i serien om aktuelle temaer. Møtestedet var Teatermuseet. Det var invitert et panel av komponister og journalister.

Debattmøte ”Er klassisk musikk helt ute”?

Dette var tittelen på det tredje debattmøte i serien om aktuelle temaer. Møtestedet var som tidligere i søylesalen på Teatermuseet, og fant sted 19 november 2007. Det var invitert til et panel av komponister og journalister til å komme med synspunkter og rette fokus på situasjonen og forholdene rundt den klassiske musikkens betingelser og vilkår i dagens musikkverden.

Deltakere i panelet:

Synne Skouen komponist/spaltist

Asbjørn Schaathun komponist

Bodil Johanne Jensen musikkjournalist

Ragnar Søderlind komponist

Vårt styremedlem Wolfgang Plagge innledet med å spille et relativt ukjent verk av den ungarske komponisten Györgi Ligeti, og en flott tolkning av Kjempeviseslåtten til Harald Sæverud etter pausen.

Det var bra frammøte og god stemning. Nedenfor gjengis noen løsrevne synspunkter og ytringer fra debattanter og engasjerte tilhørere.

Hegemoniet i mediene er over. P2 er den bredeste kanalen. Synes ikke synd på den klassiske musikken, betingelsene er bedre nå enn på 70-tallet, ikke minst med den tilgangen som finnes på nettet. Stikkord avbyråkratisering og desentralisering.

Synligheten i det offentlige rom er mindre. Filharmonien er gjennombyråkratisert. Faget er håndverksbestemt, men man hører mindre til nye komponister. Grunn til optimisme selv om popmusikken stadig øker mest.

Det er masse konserter, men lite til stede i mediene. Muligens er det nå en overgangstid, men den klassiske musikken har problemer i forhold til mediene; passer kanskje ikke inn i mediebildet, skyldes det mangel på nyhetskriterier? Aktualitet, vesentlighet, identifikasjon, sensasjon. Journalistene driver ikke markedsføring.

Den klassiske musikken er i krise! Vanskelig å rekke å følge med, bl.a. pga usynligheten i media.

Media kommenterer ikke sin samtid. Det samme repeteres om og om igjen. Skal det være museum eller laboratorium?

Ikke bare stadig fornyelse. Journalistikken opptatt av seg selv.

Behov for kyndig veiledning, men det tar tid. Finkultur og borgerskap. Borgerskapet hadde tid, men borgerskapet finnes ikke mer. Musikken hadde også en holdningsside. Opera var folkelig underholdning. Lett for å bli en ensrettet kultur. Mangfoldet må få uttrykke seg. Den klassiske musikken er lite tilgjengelig, trenger et utdannet publikum. Starte med barna – musikk i livets begynnelse.

Publisert i Debattmøte

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv