En aktiv kunstnerforening

Kunstnerforeningen er Norges eldste (1860) og mest fornemme, men også mest ungdommelige når man innser at man kan være ung av sinn selv om man trekker på årene. Det satses imidlertid på en aktiv medlemsverving som har resultert i mange spennende og yngre medlemmer.

Søknadskjema om medlemskap ligger under “Søknadsskjemaer”.

Det er ingen fagforening, men en generell kunstnerorganisasjon som ifølge lovene tar sikte på ”å fremme et sosialt forhold mellom kunstnere fra forskjellige faggrupper, å stimulere kunstnerisk innsats ved å påskjønne fortjente kunstnere”.

Kunstnerforeningen består av følgende grupper:

* Arkitektgruppen
* Bildende kunstneres gruppe
* Forfattergruppen
* Musikergruppen
* Film- og scenekunstgruppen

Vi har også en gruppe kalt Assosierte medlemmer, hvor de med kunst- og kuturrelaterte oppgaver, som gallerister, kunsthistorikere, ol kan være medlemmer av, men de har ikke stemmerett eller mulighet til å inneha verv i foreningen.

Kunstnerforeningens arrangerer jevnlig medlemsmøter i Oslo med juleballet i Speilsalen og Rococosalen på Grand, som et av årets høydepunkt. Øvrige medlemsmøter arrangeres på Engebret Cafe.

Årsmøter og Debattmøter avholdes på Engebret Cafe.

I tillegg til hyggelige og opplevelsesrike medlemsmøter, har vi arrangert utenlandsturer. Vi har tidligere besøkt Amsterdam, St. Petersburg, Dresden-Praha, Berlin, Stockholm, København og Helsingfors. På disse turene prioriteres kunst og kultur, men det legges også vekt på  sosialt samvær. Turene er alltid fulltegnet og har ofte ventelister.

Vi arrangerer dags/helgeutflukter til kulturlandskap og museer og gallerier i Norge. Vi har blant annet vært på Kistefoss, Blaafarveverket, Prøysenmuseet. Kirsten Flagstadmuseet, Glasslåven på Granavolden, Peder Balkesenteret o.a. Hvert år planlegges nye, spennende turer.

Oppfordring til våre medlemmer
Vi oppfordrer dere til å sende oss stoff når det er ting på gang, utstillinger, konserter, performancer eller hva det måtte dreie seg om, så vi kan publisere det på våre sider under Begivenheter. Stoffet sendes til post(at)kunstnerforeningen.no. Alle som har websider bes sende link til oss. Men husk det er kun medlemmer som kan ha sine sider hos oss, medlemmer kan heller ikke publisere stoff om andre aktiviteter enn de som hører inn under vedkommendes gruppe.