Æresmedlemmer i Kunstnerforeningen

Listen av æresmedlemmer helt fra Bjørnstjerne Bjørnsons tid er lang. Han var vårt første æresmedlem. Her ser du noen av våre siste eller nåværende æresmedlemmer.


Bente Børsum
Film- scene

Foto: Jørn Grønlund


Liv Glaser
Musikk

Foto: privat


Finn Graff
Billedkunst

Foto: Gro Engelstad


Bjørn Birch
Film- scene

Foto: Lillian Julsvik


Anne Marit Jacobsen
Film- scene

Foto: Øyvind Eide/Nationaltheatret


Edith Roger
Film- scene

Foto: privat


Liv Ullmann
Film- scene

Foto: Morten Krogvold


Barthold Halle
Film- scene

Foto: privat


Knut Skram
Musikk

Foto: privat


Nina Sundbye
Billedkunst

Foto: privat


Karl Erik Harr
Billedkunst

Foto: Christian N. B. Christensen


Niels Torp
Arkitekt

Foto: privat