Æresmedlemmer i Kunstnerforeningen

Listen av æresmedlemmer helt fra Bjørnstjerne Bjørnsons tid er lang. Han var vårt første æresmedlem. Her ser du noen av våre siste eller nåværende æresmedlemmer.


Kjell Askildsen
Forfatter

Foto: Finn Ståle Felberg


Bente Børsum
Film- scene

Foto: Jørn Grønlund


Kari Frisell
Musikk

Foto: privat


Liv Glaser
Musikk

Foto: privat


Finn Graff
Billedkunst

Foto: Gro Engelstad


Anne Marit Jacobsen
Film- scene

Foto: Øyvind Eide/Nationaltheatret


Toralv Maurstad
Film- scene

Foto: Nationaltheatret


Edith Roger
Film- scene

Foto: privat


Espen Skjønberg
Film- scene

Foto: Nationaltheatret


Knut Skram
Musikk

Foto: privat


Nina Sundbye
Billedkunst

Foto: privat


Nils Torp
Arkitekt

Foto: privat