Æresmedlemmer i Kunstnerforeningen

Listen av æresmedlemmer helt fra Bjørnstjerne Bjørnsons tid er lang. Han var vårt første æresmedlem. Her ser du noen av våre siste eller nåværende æresmedlemmer.


Kjell Askildsen
Forfatter


Bente Børsum
Film- scene


Kari Frisell
Musikk


Liv Glaser
Musikk


Finn Graff
Billedkunst


Anne Marit Jacobsen
Film- scene


Toralv Maurstad
Film- scene


Edith Roger
Film- scene


Espen Skjønberg
Film- scene


Knut Skram
Musikk


Nina Sundbye
Billedkust


Nils Torp
Arkitekt