Kunstnerforeningens organer

Kunstnerforeningen er delt opp i opp i seks organer: årsmøte, styre, arbeidsgrupper, stipendiekomiteer, valgkomiteer, programkomiteen.