Priser og stipender

Parelius- og Steenbergpriser

Kunstnerforeningen har gjennom generasjoner mottatt gaver i form av legater, slik som Signe og Fredrik Parelius og Liv Hazel og Odd Kristian Steenberg. Avkatningen av disse fondene er øremerket til priser til “fortjente kunstnere”, og deles ut hvert år på Juleballet som holdes nær stiftelsesdagen 8. desember (som også er vårt første æresmedlem Bj. Bjørnsons fødselsdag).

Parelius- og Steenbergprisene kan ikke søkes. De enkelte gruppers Stipendkomiteer kan foreslå kandidater for styret, som har avgjørelsesmyndighet.

Prisene går til kunstnere som har utmerket seg spesielt eller har gjort en stor innsats for foreningen. Prisenes beløp er for tiden på kr 50.000,- og det utdeles 2 – 5 priser hvert år.

Blomstipend

Blomstipender blir utdelt på medlemsmøte i oktober/november, og søknadfrist er 1. september hvert år. For å søke må man ha vært medlem i minst 2 år. Søknadene må inneholde et relevant prosjekt eller en studiereise, og Stipendkomiteene utgjør hvem som skal få stipend innenfor de rammer som styret setter. Det utdeles 5 – 10 stipender hvert år, for for tiden er stipendbeløpet på kr 30.000,-. Kunngjøring kommer i medlemsbrevet i august.

Prosjektstøtte

Prosjektstøtteordningen ble innført i 2014, med utdeling av første stipendet i 2015. Søknadskjema ligger på pkt. om søknader med søknadsfrist 1. desember, og stipendbeløpet er på kr 50.000,-, men kan fordeles på flere prosjekter. Fyldig informasjon og søknad om prosjektstøtte ligger på siden med søknadskjemaer.

 

 

 

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv