Ordets makt!

Vi samlet full sal i Teatermuseet til debattmøtet om “Ordets makt” 24.november 2008. Ansvarlig for disse spesielle møter, Seppo Heinonen, hadde etter mye strev klart å samle en særdeles talefør og reflektert gruppe: forfatteren Ebba Haslund, generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, forfatteren Espen Haavardsholm og medieforskeren Henrik G. Bastiansen. Nestor Ebba Haslund åpnet med et sterkt engasjement og fin ordkunst som førte til spontan og vedvarende applaus fra forsamlingen.
De andre i panelet spilte på et bredt register slik at det viktige tema ble belyst fra svært forskjellige utgangspunkt. Også publikum deltok aktivt i debatten som dermed ble en av de viktigste i Kustnerforeningens nyere historie. Et debattmøte skal ikke være en oppvisning i unison enighet.
Et ekstra plus var at forfatteren Kjell Askildsen leste to av sine noveller. Slike opptredener fra hans side skjer ikke for ofte, så det ble i seg selv en begivenhet som vil bli husket.
Formannen, Jahn Otto Johansen, som kom direkte fra en forelesning om Sentral-Europa på Blindern og måtte videre til legeundersøkelse, hadde et innlegg der han spesielt takket Seppo Heinonen og pekte på hvor aktuelt dette tema er.
Meningsmålinger viser at det i Europa etter 9/11 har vært en generell økning både i antisemittisme og i islamofobi. Begge grupper har fått det vanskeligere i en atmosfære der terrorfrykten etter Johansens mening har antatt nesten hysteriske proporsjoner og det er innført langt strengere beredskapslover enn man hadde under den kalde krig.
Også i Norge har det vært en økende antisemittisme i enkelte kretser, men Johansen tok avstand fra påstander om at Norge er Europas mest antisemittiske land. Slike rangeringer har intet holdepunkt i virkeligheten og virker bare mot sin hensikt. Antisemitter skal røkes ut og bekjempes, men man skal vokte seg vel for å kalle alle som har et kritisk syn pån den israelske Palestinapolitikken for antisemitter.
Johansen mente på den annen side at det hadde vært en påfallen unnfallenhet og feighet fra politikeres og medieledernes side når det gjaldt ekstreme islamisters angrep på ytringsfriheten og rene mordtrusler. Han syntes det var utrolig at når Per Edgar Kokkvold ble hengt ut på islamittiske nettsider som skyteskive, så hadde ikke norske redaktører og journalister reagert så skarpt som de burde ha gjort.
Han syntes også det var meningsløst at Oslos domprost i spissen for en delegasjon og med støtte fra UD hadde besøkt Imanen av Qatar i et såkalt forsoningsmåte. Et blikk på Imamens nettsider ville vise at denne ikke bare er motstander av ytringfriheten, men har et ytterst reaksjonært syn på kvinner og han appellerer til antisemittiske fordommer.
Image
Image
Image
Image
Image
Publisert i Debattmøte

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv