Kontigent

Om medlemskontigent i Kunstnerforeningen

Du har ikke tilgang til denne siden.
Har du noen spørsmål er du velkommen å kontakte oss på [email protected]

Kjøp av kontigent i Kunstnerforeningen

350 kr for innværende år, og 350 kr løpende pr år