Søknad om medlemskap

Ønsker du å søke medlemskap i Kunstnerforeningen, må du fylle ut skjemaet under.

Søker som ikke har norsk statsborgerskap må dokumentere at deres kunstneriske
virksomhet i hovedsak foregår i Norge.

*) Utdrag av vedtektene

§ 3 Medlemskap

Kunstnerforeningen har to medlemskategorier
A: Aktive medlemmer og B: Assosierte medlemmer.

Aktive medlemmer organiseres i følgende grupper:

  • Arkitektgruppen
  • Billedkunstnergruppen
  • Forfattergruppen
  • Musikergruppen
  • Film- og scenekunst
  • Assosiert medlemskap

Klikk her for å se alle vedtekter

    • Ønsket kunstergruppe

    • CV-opplasting