Søknad om medlemskap

Ønsker du å søke medlemskap i Kunstnerforeningen, må du fylle ut skjemaet under. Det er styret som behandler alle søknader om medlemskap. Det styrker søknaden din om du dokumenterer ditt aktive kunstnerskap. For assosierte medlemer, bør søknaden være så utfyllende som mulig. Administrasjonen har tidsbegrenset åpningstid. Det kan derfor være noe tid før du får svar på din søknad. Se utdrag fra vedtektene under. Har du spørsmål kan du kontakte oss.

Søker som ikke har norsk statsborgerskap må dokumentere at deres kunstneriske
virksomhet i hovedsak foregår i Norge.

*) Utdrag av vedtektene

§ 3 Medlemskap

Kunstnerforeningen har to medlemskategorier
A: Aktive medlemmer og B: Assosierte medlemmer.

Aktive medlemmer organiseres i følgende grupper:

  • Arkitektgruppen
  • Billedkunstnergruppen
  • Forfattergruppen
  • Musikergruppen
  • Film- og scenekunst
  • Assosiert medlemskap

Klikk her for å se alle vedtekter

    Ønsket kunstergruppe
    CV-opplasting