Søknad om Prosjektstøtte

Søknad om prosjektstøtte

Prosjektets tittel
Kunstnerisk ansvarlig
Fornavn
Etternavn
Personnummer
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobiltelefon
Fasttelefon
Epost
Kontonummer

Søknadsinformasjon

Tittel
Arbeidstittel
Sammendrag
Prosjekttype
Sjanger eller stilart
Målgruppe
Nedslags- og gjennomføringssted

Prosjektbeskrivelse

Kunstnerisk/faglig målsetting
Prosjektbeskrivelse
Tema
Materiale

Fremdriftsplan

Arbeidsperiode fra dato
Arbeidsperiode til dato
Visning/fremføring fra dato
Visning/fremføring til dato
Kommentar

Økonomi

Søknadssum Kunstnerforeningen
Tilskudd fra kommune
Tilskudd fra fylkeskommune
Tilskudd fra Staten
Andre offentlige tilskudd
Andre private tilskudd
Billett/honorarinntekt
Annet salg
Sponsorinntekter
Egeninnsats/egenkapital
Andre inntekter
Kommentar

Medvirkende
Medvirkende nr. 1

Funksjon
Rolle
Navn
Medlem av kunsterforeningen? JaNei
Beskrivelse

Medvirkende nr. 2

Funksjon
Rolle
Navn
Medlem av kunsterforeningen? JaNei
Beskrivelse

Medvirkende nr. 3

Funksjon
Rolle
Navn
Medlem av kunsterforeningen? JaNei
Beskrivelse

Medvirkende nr. 4

Funksjon
Rolle
Navn
Medlem av kunsterforeningen? JaNei
Beskrivelse

Medvirkende nr. 5

Funksjon
Rolle
Navn
Medlem av kunsterforeningen? JaNei
Beskrivelse

Medvirkende nr. 6

Funksjon
Rolle
Navn
Medlem av kunsterforeningen? JaNei
Beskrivelse

Medvirkende nr. 7

Funksjon
Rolle
Navn
Medlem av kunsterforeningen? JaNei
Beskrivelse

Medvirkende nr. 8

Funksjon
Rolle
Navn
Medlem av kunsterforeningen? JaNei
Beskrivelse

Medvirkende nr. 9

Funksjon
Rolle
Navn
Medlem av kunsterforeningen? JaNei
Beskrivelse

Medvirkende nr. 10

Funksjon
Rolle
Navn
Medlem av kunsterforeningen? JaNei
Beskrivelse

Vedlegg
I boksen under kan du laste opp filer. Du kan enten klikke på "Last opp fil",
eventuelt kan du slippe filer i feltet under.

Maks 2 filer og maks 2 MB.

Last opp fil