Søknadsinformasjon Prosjektstøtte

Kunstnerforeningens Prosjektstøtte er ment å bidra til medfinansiering av tverrfaglige samarbeidsprosjekter, som strekker seg ut over den enkelte kunstners selvstendige virke. Prosjektet må i hovedsak falle inn under en av Kunstnerforeningens fem medlemskategorier. Kunstnerisk ansvarlig for prosjektet må være medlem av Kunstnerforeningen. Gruppen som søker kan bestå av andre utøvere enn de som er medlem i Kunstnerforeningen. Vi oppfordrer særlig til at kunstnere utenfor institusjonene søker.

Prosjektstøtten skal tildeles tverrfaglige prosjekter som er kunstnerisk nyskapende i bredeste forstand. Nyutvikling, eller tolkning av etablert eller gammelt innhold, kan også bli vurdert, samtidig som vi oppfordrer til produksjon av helt nye verk.

Prosjekter i hele Norge kan søke.

Rekruttering av nytt publikum betyr at vi også støtter tiltak som skaper arenaer utenfor de etablerte visningsarenaene.

Søkere må kunne dokumentere at det ved større prosjekt er søkt støtte hos andre bidragsytere. Mindre prosjekter kan også få støtte om Kunstnerforeningen er eneste bidragsyter. Begrunnelse skal oppgis under prosjektbeskrivelse i søknaden.

Fyll ut det som er relevant for prosjektet ditt. Støtten utbetales tidligst når kunstneren kan dokumentere at prosjektet realiseres, og tidligst en uke før første visningsdato. Mottaker av støtte skal i alt PR materiale tydelig vise til at prosjektet er støttet av Kunstnerforeningen, også i form av logo.

Om søknadsskjema

Vi etterspør her formalia; person og gruppeinfo, økonomi rundt prosjektet, hvem det retter seg mot, og når det skal vises/framføres. Videre spør vi om prosjektbeskrivelse, kunstnerisk målsetning, tema og materiale. Man må også beskrive personene knyttet til prosjektet. Husk at vi ønsker en kortfattet søknad og prosjektbeskrivelse.

Husk å klikk Send inn når søknaden er ferdig utfylt. Det er kun ditt ansvar å sende søknaden. Søknader som ikke er mottatt innen søknadsfristen kommer ikke med i vurderingen.

Søknadsinformasjon

Søknad om Prosjektstøtte må sendes inn senest 1. desember kl. 13:00. Saksbehandling skjer i januar. Tildeling skjer på Torskemiddagen i februar hvert år.

Klikk her for søknadsskjema

 

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv