|

2024 CALINA PANDELE YTTREDAL med separatutstilling KHÅK Kunsthall Ålesund

Calina Pandele Yttredal er invitert til å holde separatutstilling i KHÅK Kunsthall Ålesund fra januar 18.januar til 18.februar 2024. Kultursjef Oskar Skulstad åpner utstillingen og kunsthistoriker Tone Kathrine Lyngstad Nyaas er kurator. Yttredals kunstprosjekt knytter kulturhistoriske funn lokalt til en større, global sammenheng og gir perspektiv i forhold til tiden vi lever i og til fremtiden. I det nesten 400 kvm store lokalet vil hun vise malerier, tegninger, grafikk, lysinstallasjon. Portal, 4 x 3 m er en sentral installasjon i utstillingen, som henviser til den middeladerbyen gravd opp på Borgundgavlen utenfor Ålesund, som den største arkeologiske funn i vår tid. Portal er utført som maleri med iriserende maling på transparent materiale som skifter uttrykk betinget av betrakterens posisjon i rommet. Motivets inspirasjon er hentet fra stavkirkenes treskurd som er flettet sammen med utrydningstruede dyr og planter. På denne måten skaper fortidens bilder en resonans inn i samtiden. For å knytte ulike tidsperspektiver, fra den historiske bybrannen i 1904, til ilden i hjertet av middelalderbyen og til ilden som brenner i hjertet av hver av oss, har Yttredal et konsept for en lysskulptur ”Ildestedet for Ålesund”, tenkt plassert i byen som et symbol for transformasjon og oppstandelse, som Jugendbyen reist opp av aske som en av de mest unike i Europa.

Calina Pandele Yttredal har markert seg nasjonalt og internasjonalt gjennom flere tiår. Hun er en allsidig kunstner som mestrer et stort spekter av teknikker, og arbeider med tegning, grafikk, skulptur, installasjoner og offentlige utsmykninger. I tillegg er hun en faglitterær forfatter med flere publikasjoner bak seg. Samspillet mellom lys, farge og rom har vært et spesialområde i Yttredals publikasjoner og kunstnerskap. Hun har forsket på en spesiell type maling og medier ved fabrikk i New York State og utviklet en egen maleteknikk med blant annet iriserende medier som medfører at pigmentene forandrer farge og karakter ved lysets endringer. Pandele Yttredal har hatt en rekke separatutstillinger, deltatt på kollektiv- og gruppeutstillinger, samt flere ganger på nasjonalutstillinger som Høstutstillingen. I Norge har hun stilt ut blant annet på Kunstnerforbundet, Tegnerforbundet, RAM Galleri, Kunsthall Oslo, Bomuldsfabriken kunsthall, Brandstrup og Kunstmuseet Kube. I utlandet har hun representert Norge blant annet i New York, Seattle, Miami, Paris, Rio de Janeiro og Helsinki. Yttredal har også utført en rekke offentlige utsmykninger og lysskulpturer. Et sentralt verk er lysskulpturen “Wind-Eye” som ble bestilt av Kunstpark Tranøy og avduket i anledning jubileet ”Tranøy Fyr 150 år”. Et annet stedsspesifikt arbeid er den 10 m lange lysutsmykningen “Landskap fra Finnmark”, direkte montert på glassfasade ved Kirkenes Snowhotel, hvor maleri og natur, samtid og historie spiller sammen. Hennes 5 m høye lysskulptur “Sjøhest” stiger opp av havet ved Slemmestad brygge, for å minne om at alle bestanddeler i det økologiske kretsløpet henger sammen.

Calina Pandele Yttredal har mottatt Kultur- og næringprisen 2009 for sin lysutsmykning «Et års lyssyklus på Paleet» utdelt av Innovasjon Norge og Forum for Kultur og Næringsliv. Hun har undervist og holdt foredrag ved en rekke institusjoner, som blant annet Kunsthøgskolen i Oslo og Norsk Kunnskapssenter for Lys (Lyskultur) og deltatt som foredragsholder i seminarer og konferanser.  Hun har mottatt en rekke stipendier og er blant annet representert i H.M. Dronning Sonjas jubileumssamling og Petter Olsens kunstsamling . På vedlagt lenke kan leses formidlingstekst skrevet av kunsthistoriker Tone Katrine Lyngstad Nyaas som også er i gang med monografi om Yttredals kunstnerskap.

Lenke til KHÅK Kunsthall Ålesund HER

Lenke til kunstnerens nettside HER