Velkommen til debattmøtet "Språklig mangfold i Skandinavia og Norden"

Invitasjon til debattmøte i Kunstnerforeningen. Onsdag 14. november kl. 19.00 i Teatermuseets gamle lokaler på Gamle Raadhus, inng. Christiania Torv 1

”Språklig mangfold i Skandinavia og Norden”

Dette blir foreningens 9. debattmøte. Temaet omhandler språkfellesskapet med våre naboland, både i litteratur og i media generelt. Nabospråksforståelse er viktig for kulturelt samkvem og er nå kanskje mer truet enn på lenge. Kommunikasjon både underholdningsmessig, kommersielt og faglig foregår stadig mer på fremmedspråk. Det gjelder så vel litteratur som film og tv-programmer for alle aldersgrupper. Oversettelser fra nabospråk, samt dubbing og teksting benyttes også i økende grad.  Temaet er for tiden høyst aktuelt og er tatt opp og drøftet i ulike fora, spesielt i Norge. Kunstnerforeningen ønsker å følge opp dette i sin tradisjon med debatter om aktuelle emner i tilknytning til kunst og kultur, som vi tror vil være interessante for våre medlemmer og andre.

Følgende er deltagere i panelet:

Carina Elisabeth Beddari. Redaktør i TUR Forlag, litteraturkritiker i Morgenbladet

Arne Torp. Professor i nordisk språkvitenskap ved UiO

Nils Stokke. Programredaktør og kanalsjef i NRK Super

Per Qvale. Magister, forfatter og oversetter

Mathilde Fasting. Forfatter, Civita

Møtet starter kl 19.00. Dørene åpner kl 18.30 Fri entré og lett servering

Medlemmer, venner og andre interesserte ønskes hjertelig velkommen!

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet

For Kunstnerforeningen

Seppo Heinonen, styremedlem for Arkitektgruppen

Publisert i Debattmøte

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv