Velykket årsmøte med rekordoppmøte!

årsmøte14Årets årsmøte ble avholdt i Festsalen på Engebret Café mandag 5. mai. Det var i alt 44 medlemmer som møtte i tillegg til Styret med vara medlemmer og representanter for Økonomisk råd, så da var vi 56 tilstede.

Årsrapport 2013 og forslag til vedtektsendringer var sendt ut i forkant og regnskapene, samt revisors beretning forelå på møtet. Styreleder Bjørn Birch ble valgt til møteleder og sekretær Guri Heinonen til referent. Økonomisk råds leder Knut Vigar Hansen leste Økonomisk råds beretning og kunne bekrefte at året 2013 har vært et godt år med hensyn til avkastning på våre fonds og investeringer.

Protokoll fra møtet vil bli lagt ut når det er godkjent og underskrevet.

Dette var det første Årsmøtet som leder for Bjørn Birch og det siste for Seppo Heinonen, seppoarkitektgruppen, etter 12 år i styret. De første 6 årene som vara medlem og de siste 6 årene som fast hovedmedlem. Kari-Ann Grønsund gikk også ut av styret etter 10 år. Hun har vært viseformann under Jahn Otto Johansen og vært en stor inspirasjonskilde, og var nok påtenkt å bli foreningens første kvinnelig leder. Men av personlige årsaker måtte hun nå takke av. Begge ble behørig takket av Bjørn Birch for den store innsatsen begge har gjort i styresammenheng. Det ble overrakt blomster og vin, og fikk stor applaus fra Årsmøtet.

kariann2Etterpå var det hyggelig samvær med fiskesuppe og vin!

Publisert i Årsmøte

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv