Elisabeth Tostrup med praktbok

Arne Korsmo og Grethe Prytz Kittelsens hus
Arne Korsmo er et fremstående navn i norsk funksjonalisme. Planetveien 12 (1955) tegnet han som bolig og arbeidssted for seg og sin kone, emaljekunstneren Grete Prytz Kittelsen. Huset er unikt og eksperimentelt med hensyn til formsans, materialkunnskap og smarte løsninger. Arne Korsmo er også berømt for bygg som Villa Stenersen og Villa Dammann, begge fredet. Arkitekten hentet impulser fra sin tids ledende modernister: Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Charles og Ray Eames og Jørn Utzon. Bruken av glass og stål var kontroversiell. Planetveien 12 var også inspirert av japanske tanker om det å bo. Huset skulle være designkontor, verksted – og samlingssted. Det er fleksibelt og har åpen planløsning – nye ideer på 1950-­tallet. Det tydeliggjør også forbindelsen mellom natur og arkitektur. Også Planetveien 12 er nå blitt fredningsobjekt. I dag studeres dette spesielle huset med interesse av arkitekturinteresserte fra hele verden.

Elisabeth Tostrup

Tostrup er arkitekt og dr.ing. og var selv elev av Korsmo. Hun hadde egen arkitektpraksis, men har siden 1995 vært professor ved Arkitektur­ og designhøgskolen i Oslo (AHO). Tidligere har hun blant annet utgitt Wenche Selmer. Omtankens arkitektur (Gaidaros 2002).