Styret 2020

Styret er ansvarlig for den daglige driften i Kunstnerforeningen. Styret består av leder og nestleder pluss 8 medlemmer (4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer). De fem faggruppene er representert, mens gruppen assosierte medlemmer ikke er representert i styret.

Leder

Kari-Ann Grønsund, Film- scenegruppen

Nestleder

Karl Hansen, Billedkunstnergruppen

Styremedlemmer og varamedlemmer

Arkitektgruppen

Frederica Miller, styremedlem

Ole Tørklep, varamedlem

Billedkunstnere

Karl Hansen styremedlem (nestleder, se over)

Anne Berit Nedland, varamedlem

Film- og scenekunstnere

Kari-Ann Grønsund, styremedlem (leder, se over) 

Simon Andersen, varamedlem

Forfattere

Inger Margrethe Lunde, styremedlem

Mona Levin, varamedlem

Musikere

Karl Seglem, styremedlem

Kristin Skaare, varamedlem