Styret

Styret er ansvarlig for den daglige driften i Kunstnerforeningen. Styret består av leder og nestleder pluss 8 medlemmer (4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer). De fem faggruppene er alle representert, mens gruppen assosierte medlemmer ikke er representert i styret.

Kari-Ann Grønsund

Leder
Film- scenegruppen
Foto: Fredrik Arff

Nestleder

Foto:

Styremedlemmer og varamedlemmer

Arkitektgruppen:

Frederica Miller

Styremedlem
Foto: Simon Miller

Ole Tørklep

Varamedlem
Foto: Eva Harr

Billedkunstnergruppen:

 

Lars Strandh

Styremedlem
Foto: privat

Solveig Aalberg

Varamedlem
Foto: Hilde Malme

Film- og scenekunstnergruppen:

Kari-Ann Grønsund

Styremedlem
Foto: Fredrik Arff

Simon Andersen

Varamedlem
Foto: privat

Forfattergruppen:

Mona Levin

Styremedlem
Foto: Cato Lein / NRK

Astrid Nordang

Varamedlem
Foto: Blunderbuss / Anna-Julia Granlund

Musikergruppen:

Karl Seglem

Styremedlem
Foto: Morten Lindborg

Kristin Skaare

Varamedlem
Foto: Mona Nordøy