Styret

Styret er ansvarlig for den daglige driften i Kunstnerforeningen. Styret består av leder og nestleder pluss 8 medlemmer (4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer). De fem faggruppene er alle representert, mens gruppen assosierte medlemmer ikke er representert i styret.

Leder

Kari-Ann Grønsund, Film- scenegruppen

 

Foto: Fredrik Arff

Nestleder

Karl Hansen, Billedkunstnergruppen

 foto: privat

Styremedlemmer og varamedlemmer:

Arkitektgruppen:

Frederica Miller, styremedlem

 foto: Simon Miller

Ole Tørklep, varamedlem

 Foto: Eva Harr

Billedkunstnergruppen:

Karl Hansen styremedlem (nestleder, se over) foto mangler

Christine Aspelund, varamedlem

 Foto: Niklas Hart

Film- og scenekunstnergruppen:

Kari-Ann Grønsund, styremedlem (leder, se over) 

Simon Andersen, varamedlem

 foto: privat

Forfattergruppen:

Mona Levin, styremedlem

 foto: Cato Lein / NRK
Astrid Nordang, varamedlem

Foto: Blunderbuss / Anna-Julia Granlund
Gruppen har ikke varamedlem i perioden 2020-2021

Musikergruppen:

Karl Seglem, styremedlem

Foto: Morten Lindborg

Kristin Skaare, varamedlem

 foto: Mona Nordøy